hit
counter

Wat is er nodig voor Ideal voor Eshop

Admin toegang tot WordPress
Volledige rechten tot WordPress
FTP gegevens website

Wat doet de virtual assistant

Installeren van Woocommerce
Standaard layout Woocommerce installeren

Kosten?

De kosten voor het installeren van woocommerde is € 65,-